Tryghedsabonnement

Beskrivelse

TRYGHEDSABONNEMENT UDFØRES PÅ SJÆLLAND (MINUS LOLLAND FALSTER)

NATURGAS SERVICE BETALER SIG

TRYGHEDSABONNEMENT

VI HOLDER DIT GASFYR I GOD FORM

Der er mange fordele ved at tegne en service aftale med Naturliggas.dk

 VI ANBEFALER…Altid TRYGHEDSABONNEMENT fra 1. dag hvis De køber Viessmann gasfyr eller De ønsker ekstra sikkerhed udenfor normal arbejdstid og i weekender.

TRYGHEDSABONNEMENT…Pris 1.500,00 kr. årligt inkl. moms. Med denne serviceaftale betaler De kun for eventuelle reservedele / sliddele og ikke for arbejdsløn, udkald og kørsel. De får samtidig udført hovedeftersyn på gaskedlen hvert 2. år inkl. i prisen.

 CERTIFICEREDE MEDARBEJDERE…Hovedeftersyn og vagtordning udføres af Naturliggas.dk egne certificerede medarbejdere. Vi kender anlægget, og giver Dem ekstra tryghed.

 VEDLIGEHOLDELSE AF GARANTIEN….Det er en betingelse fra kedel leverandøren, at service på kedlen bliver overholdt. Det vil sig, der skal afholdes service indenfor 2 år og 4 år, for at opretholde garantien.

 SIKKER INSTALLATION….De kan føle Dem tryg, når installationen bliver vedligeholdt og efterset regelmæssigt.

 GOD FYRINGS ØKONOMI….Servicemontøren sørger for, at fyret udnytter gassen på den mest effektive måde, du får det optimale ud af naturgassen og et driftssikkert gasfyr, som både kan give dig besparelser på varmeregningen og CO2-udslippet.

 FOREBYGGELSE AF REPARATIONER….Eventuelle driftsproblemer tages i opløbet, inden de bliver størrer og dyrer.

 HOVEDEFTERSYN….Vi holder øje med hvornår Deres kedel skal have et eftersyn og advicerer Dem om dette. Men beder Dem også selv holde øje med hvornår det er ved at være tid for service.

BEMÆRK : Vi holder øje med hvornår Deres kedel skal have et eftersyn og advicerer Dem om dette, men beder Dem også selv være opmærksom på,  når det er ved at være tid for service.

 OPSIGELSE….Trygheds-Abonnement løber fra 1.1. til 31.12. og skal opsiges skriftligt 3 måneder før forfald.

 VAGT ORDNING…gælder for perioden Oktober til April fra kl. 08:00-19:30.

  

FØLGENDE KONTROLLERES VED GASSERVICE

Visuel kontrol af gas installationen og anlæg som monteres i kontrol rapport.

Kontrol af afløbssystem, rensning af vandlås.

Kontrol af aftrækssystem.

Tæthedsprøvning af gas installation, adskillelse af brændkamre og rensning.

Kontrol af klimaanlæg hvis dette forefindes.

Kontrol af ekspansions beholder.

Kontrol af vandstand på centralvarmeanlæg.

Indregulering og opstart af gasanlæg samt kontrol af forbrændings kvalitet.

Montering af mærkat på gaskedel samt kopi af kontrol rapport til kunden. Gemmes i servicefirmaet i 5 år. De vigtigste målinger noteres på servicemærkat og klæbes på kedlen til kundens orientering.

Materialer og tidsforbrug ud over service, faktureres særskilt.

Frie udkald vedrører kun arbejder som omhandler gasfyret – arbejder herudover faktureres der kr. 1.200,00 inkl. moms. samt 800,00 kr. i timen inkl. moms.

 

Dette skal I selv kontrollere:

Hvis installationen er ulovlig eller der er fejl og mangler på installationen, faktureres dette særskilt.

Efter garanti ophør overgår kunden automatisk til vores Trygheds-abonnement for optimal sikkerhed af Deres gasinstallation.

 

Følgende er ikke indeholdt:

Alle arbejder udenfor gasfyret, f.eks. manglende varme på enkelte radiatorer / gulvvarmen. Ventiler der hænger, luft, kluklyde i radiatorer. Regulering af varmekurver, efter regulering af klima styring eller fyr m.m.

Påfyldning af vand på centralvarmeanlægget.

Fejlfunktion som følge af snavs, rust eller kalk.

Fejlfunktion grundet stoppet afløb eller afløbsslanger.

Fejlfunktion grundet manglende gastryk fra gasskab / hovedmåler.

Fejlfunktion grundet el problemer på eksisterende el-installationer /  lyn nedslag.

 

DRIFTSTOP PÅ GASFYR

Ved driftstop, skal De kontrollere følgende inden de kontakter os:

Er der strøm på fyret ?

Er der vand på anlægget ?

Er Deres klimastyring korrekt indstillet.?

Prøv at reset fyret ved at  trykke på reset knappen 3 gange, er der stadig fejl på fyret og nævnte er prøvet, kontakt da vores vagtordning tlf. 40961215 eller mail info@naturliggas.dk