HOVEDEFTERSYN

Beskrivelse

HOVEDEFTERSYN UDFØRES PÅ SJÆLLAND (MINUS LOLLAND FALSTER)

NATURGASSERVICE BETALER SIG

HOVEDEFTERSYN I GARANTI PERIODEN

 

Der er mange fordele ved at tegne en service aftale med Naturliggas.dk

VEDLIGEHOLDELSE AF GARANTIEN….Det er en betingelse fra kedel leverandøren, at service på kedlen bliver overholdt. Det vil sig, der skal afholdes service indenfor 2 år, for at opretholde garantien.

SIKKER INSTALLATION….De kan føle Dem tryg, når installationen bliver vedligeholdt og efterset regelmæssigt.

GOD FYRINGS ØKONOMI….Servicemontøren sørger for, at fyret udnytter gassen på den mest effektive måde, De får det optimale ud af naturgassen og et driftssikkert gasfyr, som både kan give Dem besparelser på varmeregningen og CO2-udslippet.

FOREBYGGELSE AF REPARATIONER….Eventuelle driftsproblemer tages i opløbet, inden de bliver størrer og dyrer.

CERTIFICEREDE MEDARBEJDERE…Hovedeftersyn og vagtordning udføres af Naturliggas.dk egne certificerede medarbejdere. Vi kender anlægget, og giver Dem ekstra tryghed.

HOVEDEFTERSYN…. Der skal laves hovedeftersyn på gaskedlen efter 2 år og efter 4 år, ekskl. sliddele.   Betaling sker første gang efter 1. service er udført på kedlen. Efter 4. år overgåes der automatisk til vores Trygheds-Abonnement . Hovedeftersyn omfatter alene eftersyn på gaskedlen og ikke en vagt ordning eller et abonnement. Der er ikke andre ydelser tilknyttet.

BEMÆRK : Vi holder øje med hvornår Deres kedel skal have et eftersyn og advicerer Dem om dette, men beder Dem også selv være opmærksom på,  når det er ved at være tid for service.

OPSIGELSE….på Trygheds-Abonnementet er 3 måneder. Med denne serviceaftale betaler De kun for eventuelle reservedele og ikke for arbejdsløn.

NEDBRUD / DRIFTSSTOP…Skulle De opleve et nedbrud på kedlen, kan De altid ringe 38740808.

VAGT ORDNING…Gælder for perioden Oktober til April fra kl. 08:00-19:30.

 

FØLGENDE KONTROLLERES VED GASSERVICE

Visuel kontrol af gas installationen og anlæg som monteres i kontrol rapport.

Kontrol af afløbssystem, rensning af vandlås.

Kontrol af aftrækssystem.

Tæthedsprøvning af gas installation, adskillelse af brændkamre og rensning.

Kontrol af klimaanlæg hvis dette forefindes.

Kontrol af ekspensions beholder.

Kontrol af vandstand på centralvarmeanlæg.

Indregulering og opstart af gasanlæg samt kontrol af forbrændings kvalitet.

Montering af mærkat på gaskedel samt kopi af kontrol rapport til kunden. Gemmes i servicefirmaet i 5 år. De vigtigste målinger noteres på servicemærkat og klæbes på kedlen til kundens orientering.

Materialer og tidsforbrug ud over service, faktureres særskilt.

Der er ikke frie udkald, ved udkald udover service faktureres der kr. 1.200,00 inkl. moms. samt 800,00 kr. i timen inkl. moms.

 

Dette skal I selv kontrollere:

Hvis installationen er ulovlig eller der er fejl og mangler på installationen, faktureres dette særskilt.

Efter garanti ophør overgår kunden automatisk til vores Trygheds-abonnement for optimal sikkerhed af Deres gasinstallation.

 

Følgende er ikke indeholdt:

Alle arbejder udenfor gasfyret, f.eks. manglende varme på enkelte radiatorer / gulvvarmen. Ventiler der hænger, luft, kluklyde i radiatorer. Regulering af varmekurver, efter regulering af klima styring eller fyr m.m.

Påfyldning af vand på centralvarmeanlægget.

Fejlfunktion som følge af snavs, rust eller kalk.

Fejlfunktion grundet stoppet afløb eller afløbsslanger.

Fejlfunktion grundet manglende gastryk fra gasskab / hovedmåler.

Fejlfunktion grundet el problemer på eksisterende el-installationer /  lyn nedslag.

 

DRIFTSTOP PÅ GASFYR

Ved driftstop, skal De kontrollere følgende inden de kontakter os:

Er der strøm på fyret?

Er der vand på anlægget?

Er Deres klimastyring korrekt indstillet?

Prøv at reset fyret ved at  trykke på reset knappen 3 gange, er der stadig fejl på fyret og nævnte er prøvet, kontakt da vores vagtordning tlf. 40961215 eller mail info@naturliggas.dk