BWT AQUA LIFE BLØDGØRINGSANLÆG

BWT AQUA LIFE BLØDGØRINGSANLÆG

Beskrivelse

BWT AQUA LIFE BLØDGØRINGSANLÆG

 • Få blødt vand i hanerne og slip for kalken og besværlig rengøring.
 • Opnå store energibesparelser med kalkfrit vand.
 • Halvér sæbeforbruget med 50% og undgå salt og skyllemiddel.
 • Forlæng levetiden på Deres rør- fyr – vandbeholder – hårde hvidevarer- armaturer.
 • Få blødere hår og smukkere hud med kalkfrit vand.
 • Mindre vandspild da toilettet ikke løber pga. kalk.
 • Færre reparationer på vandhaner, toiletter og husholdningsapparater.
 • Kaffemaskine og el-kedel holder tre-fire gange længere.
 • Mindre varmespild på varmelegemer og forlænget levetid på vaskemaskinen.

  Tilbuddet omfatter:

 • Levering og montering af 1 stk. BWT Aqua Life  vandbehandlings anlæg med kapacitet over 4 personer.
 • Kontrol af vandkvalitet.
 • Afspærring af og aftapning af koldt brugsvand.
 • Nyt BWT anlæg opstilles på gulv ved hovedvandledning og der indskæres Tee stykker, kontra ventil og afspærringsventil samt by pass på eksisterende koldtvands hovedrør efter måler.
 • BWT anlægget tilsluttes nye afspærrings ventiler og påfyldes salt. Anlæg indreguleres og opstartes.
 • Fremføring af el til eksisterende lovlige el-installation ved BWT anlæg.
 • Afløb fra BWT anlæg føres synligt frem til eksisterende brugbare afløb i samme rum. Hvis der ikke forefindes afløb, skal der monteres afløbs pumpe til en pris á kr. 2.500,00 inkl. moms.
 • Indregulering og kontrol af vandkvalitet.
 • Gennemgang af anlæg og installation med kunden.

 

 

 

bwt garantiBWT Aqua Life blødgørings anlæg

 

Download BWT Aqua Life manual bwt life manual

 

BLØDGØRINGSANLÆG FOR KALKFRIT VAND

AQA life er blødgøringsanlægget til den store familie med et større vandforbrug. Et anlæg, der kræver lidt mere plads end AQA basic. Anlægget leverer kalkfrit vand under regenerering.

Så enkelt får du et kalkfrit hjem

Anlægget installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Når vandet løber gennem anlægget fjernes kalken fra vandet. Herefter kan du nyde alle fordelene af det kalkfrie vand i alle husets vandhaner, husholdningsapparater og varmeanlæg mm. Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk skal det renses og regenereres. Denne proces begynder automatisk og sker ved hjælp af en mild saltopløsning, det eneste du skal gøre, er at tilføre salttabletter. Anlægget fortæller selv, hvornår det er tid til at påfylde salt.

Godkendt til drikkevand

Produkterne er en del af certificeringsprocessen ”Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches” (DVGW) i Tyskland. Produkterne testes regelmæssigt for overholdelse af alle anerkendte retningslinjer og normer vedrørende sikkerhed, hygiejne og miljøbeskyttelse. Blødgøringsanlæg med et DVGW-certifikat må anvendes til drikkevand i Danmark.

DUPLEX-anlæg

I et DUPLEX-anlæg er der to kolonner, hvor den ene kolonne overtager forsyningen af blødt vand, imens den anden kolonne regenereres. Regenerationen indstiller sig selv i forhold til vandforbruget. Det blødgjorte vand strømmer vekselvis gennem begge kolonner. Den minimale stilstand, der opnås ved denne vekslende driftsform, sikrer en høj hygiejne.

Dansk version

Grundet de høje vandpriser i Danmark er styringen en speciel dansk landeversion. Den er optimeret til at bruge mindst muligt vand og salt. Samtidig er tilbehøret tilpasset danske VVS-installationer.